Word Vriend

Vriendenkring Classical Encounters

Iedere Vriend telt – zeker in deze tijd. U kunt het hele jaar door Vriend worden door onderstaand formulier in te vullen. Wat houdt dat vriend-zijn precies in? Vanaf € 35,- per jaar steunt u het festival en helpt u ons bij het realiseren van bijzondere artistieke projecten.

Festivalvrienden hebben een streepje voor:

– een jaarlijkse vriendenbijeenkomst
– u bent steeds tijdig op de hoogte van het programma en de toekomstplannen
– de mogelijkheid om repetities bij te wonen
– voor vrienden die het leuk vinden zich als vrijwilliger actief in te zetten zijn er ook veel mogelijkheden

U kunt zich aanmelden als vriend door een mail te sturen naar vriend@classicalencounters.nl of door direct uw bijdrage over te maken via deze link. U wordt daarna als eerste op de hoogte gehouden van het laatste nieuws over het festival en speciale activiteiten voor Vrienden. 

Adoptieprogramma

Naast het doneren van een jaarlijks bedrag kunt u het festival steunen door een specifiek festivalonderdeel te ‘adopteren’. Zo werden jarenlang de bloemen voor de musici aangeboden door één van  de Vrienden en misschien wilt u dat dit jaar eens doen voor één of meerdere concerten?

Enkele voorbeelden van bijdragen die u kunt doen:
– Bloemen voor de uitvoerenden | € 35
– Festivalbanners op het podium | € 50
– Bijdrage aan de aankleding van de zaal en het lichtontwerp | € 50–€ 250
– Bijdrage aan de huur van de vleugel | € 150

Wij zijn u zeer dankbaar! Het overzicht van de ‘te adopteren’ onderdelen kunt u hier vinden:

Vriendenbestuur:

Johan Felius – voorzitter a.i.
Joliene Verbeek – penningmeester
Marijnke de Jong – secretaris
Lisa van Winden – lid

ANBI

De Stichting Vrienden van Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag heeft een ANBI status. Hieronder vindt u de vereiste informatie hierover. Onze officiële naam is: Stichting Vrienden van het Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag

Kamer van Koophandel: 27356303
RSIN: 821351138

De Stichting heeft ten doel:

  • het verlenen van financiële steun voor de door de Stichting Classical Encounters te organiseren specifieke evenementen;
  • het wekken van belangstelling bij het publiek voor het Classical Encounters
  • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Download hier het jaarverslag 2016