ANBI

Classical Encounters heeft een ANBI-status
Dit betekent dat u tegen gunstige voorwaarden kunt doneren.

Zowel de Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag als de Stichting Vrienden van het Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag hebben de ANBI-status. Beide stichtingen zijn door de fiscus erkend als een culturele algemeen nut beogende instelling (een ‘culturele ANBI’). Hierdoor zijn, wanneer u aan een van de stichtingen wilt schenken, voordelige belastingregels van toepassing, zowel voor eenmalige giften als voor periodieke schenkingen.

 

Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag (adresgegevens)
Kamer van Koophandel: 27257153

RSIN: 8124532203
IBAN: NL92 RABO 0191996998

Jaarverslagen en jaarcijfers Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag
Jaarrekening 2021 & 2022
Jaarverslag 2020 /
Jaarrekening 2020
Jaarverslag 2019 / Jaarrekening 2019
Jaarverslag 2018 / Jaarrekening 2018
Jaarverslag 2017 / Jaarrekening 2017

De Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag heeft ten doel:

  • het organiseren van een jaarlijks te houden kamermuziekfestival en kamermuziekactiviteiten de regio Den Haag;
  • het wekken van belangstelling bij het publiek voor het Classical Encounters;
  • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Klik hier voor het ANBI Beleidsplan van Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag

——————————————————————————————————————-

Stichting Vrienden van Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag
Kamer van Koophandel: 27356303

RSIN: 821351138
IBAN: NL45 RABO 03090356

De Stichting Vrienden heeft ten doel:

  • het verlenen van financiële steun voor de door de Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag te organiseren specifieke evenementen;
  • het wekken van belangstelling bij het publiek voor het Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag;
  • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Jaarverslagen Stichting Vrienden:
Jaarverslag Vrienden 2016
Jaarverslag Vrienden 2017
Jaarverslag Vrienden 2018
Jaarverslag Vrienden 2019

————————————————————————————————————-

Toelichtende informatie over schenken aan een stichting
We geven hieronder twee voorbeelden. Een meer uitgebreide uitleg kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Eenmalige schenking: 25% extra aftrek van het bedrag boven de drempel

Wanneer u eenmalig een schenking wilt doen dan mag u deze van de belasting aftrekken. Hiervoor geldt wel een drempelbedrag en een maximumbedrag. Als u meer dan 1% (de drempel) van uw inkomen aan aftrekbare giften doet dan is het gedeelte boven die 1% aftrekbaar. Hierbij moet u uitgaan van het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 zonder persoonsgebonden aftrek. De fiscus noemt dit ‘het drempelinkomen’. De aftrek mag niet minder zijn dan 60 euro en ook niet meer dan 10% van uw drempelinkomen.

Omdat de Stichting Vrienden een culturele ANBI is, mag de aftrek worden verhoogd met 25%.

Een voorbeeld bij een drempelinkomen van € 30.000 en een gift van € 500:

Bedrag gift
€ 500
Af: drempel (1% van 30.000)
-€ 300
Subtotaal
€ 200
Bedrag verhoging = 200 x 25%
+€ 50
aftrekbaar bedrag
€ 250

De maximale verhoging van de aftrek is € 1.250.

Periodieke schenking : 25% extra aftrek over de gehele schenking

Wanneer u de Stichting Vrienden voor een langere periode wilt steunen dan kunt u ervoor kiezen gebruik te maken van de nog gunstiger regeling voor periodieke giften. U moet dan met de Stichting afspreken om gedurende minimaal 5 jaar een schenking te doen die elk jaar (ongeveer) even groot is. Vroeger eiste de fiscus dat zo’n afspraak bij de notaris werd vastgelegd. Maar sinds 2014 kan dit ook via een eenvoudige overeenkomst tussen u en de Stichting Vrienden.

Voor periodieke giften geldt geen drempelbedrag of maximaal aftrekbaar bedrag. De verhoging van de aftrek met 25% geldt dus de gehele schenking.

Voorbeeld:

Bedrag gift
€ 5.000
Bedrag verhoging
5.000 x 25% = € 1.250
Aftrekbaar bedrag
€ 6.250

Een schenkingsovereenkomst met de Stichting Vrienden van het Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag

Wilt u van de regeling voor periodieke schenkingen gebruik maken? U kunt op de website van de Belastingdienst de Overeenkomst Periodieke gift in geld vinden die u en de Stichting Vrienden kunnen gebruiken om de schenkingsovereenkomst vast te leggen. Deze overeenkomst en de bijbehorende toelichting geven u tevens een duidelijk beeld van de spelregels die de fiscus hanteert.