– Sat 11 May | 11:00-11:45 hours| Museum Swaensteyn Voorburg | MM & M: Mozart’s mysterious finale…

Back to programme

Saturday 11 May | 11:00-11:45 hrs| Museum Swaensteyn | Voorburg
Murder, Myth & Mystery: Mozart’s mysterious finale…

W.A. Mozart:
– Abendempfindung KV 523
– Parto ma tu ben mio, Sesto from La Clemenza di Tito KV 62
– Agnus dei from Krönungsmesse in C major KV 317
– Sonata for piano solo KV 280, part II
– Torna di Tito, Annio from La Clemenza di Tito KV 621
– Laudate dominum, Vesperae solennes de confessore KV 339

Eléonore Marmeuse – mezzo-soprano
Sebastiano Evangelista – hammerklavier

Murder, Myth & Mystery – Mozart’s mysterious finale…

The cause of Mozart’s death is still the subject of discussion. Two serious works dealing with this subject are: Mozart’s Tod: a Rätsel wird gelöst by Ludwig Köppen and Der Fall Mozart by Helmuth Perl. In 1823 Mozart’s wife Constanze told him that in the months before his death he had said that he “would have been poisoned with Aqua Tofana“. There are no concrete indications for this. Mozart may have died of a kidney disease or of a hitziges Friesel Fieber, which amounts to a serious infection. In 2009, an epidemiological study was published that indicated an infection with streptococcus as the cause of death. The researchers studied all descriptions of Mozart’s condition and looked at the Viennese archives of young men who died from it in the years before and after Mozart’s death. These data indicate that at the time of Mozart’s death there was a streptococcal epidemic. The suspected hearth was a military hospital and because soldiers often earned extra money as musicians, it is likely that Mozart contracted the bacterium through a soldier who played in the orchestra he conducted two days before his illness. Research leader Zegers stressed that after two hundred years security was no longer available but added that for the first time a cause of death was based on two different pillars.

Mozart and Salieri were not arch-enemies

Mozart, forgive me. I have killed you.”
 Since the great success of the film Amadeus, Mozart and Salieri have been considered each other’s arch enemies to the general public. A special discovery in a Czech archive definitively corrects that image: the composers wrote a piece of music together.

Alexander Pushkin describes in his drama Mozart and Salieri how the genius and former child prodigy is poisoned by Salieri. Mozart’s older colleague and competitor commits the murder out of jealousy. This was the central theme in the film Amadeus. However, the relationship between the composers was not so hateful at all, on the contrary. The composers valued each other’s qualities.

Murder, Myth & Mystery – Mozarts mysterieuze finale
Over de doodsoorzaak van Mozart wordt tot op heden gediscussieerd. Twee serieuze werken die dit onderwerp behandelen zijn: Mozarts Tod: ein Rätsel wird gelöst van Ludwig Köppen en Der Fall Mozart van Helmuth Perl. In 1823 vertelde Mozarts vrouw Constanze dat hij in de maanden voor zijn dood had gezegd dat hij “met Aqua Tofana vergiftigd zou zijn“. Hiervoor bestaan geen concrete aanwijzingen. Mogelijk stierf Mozart aan een nierziekte of aan een hitziges Friesel Fieber wat neerkomt op een zware infectie. In 2009 werd een epidemiologisch onderzoek gepubliceerd dat als doodsoorzaak een infectie met streptokokken aanwees. De onderzoekers bestudeerden alle beschrijvingen van Mozarts aandoening en keken in de Weense archieven waaraan jonge mannen doodgingen, in de jaren voor en na Mozarts dood. Deze gegevens wijzen erop dat er ten tijde van Mozarts dood een streptokokkenepidemie heerste. De vermoedelijke haard was een militair hospitaal en omdat soldaten vaak bijverdienden als muzikant, is het waarschijnlijk dat Mozart de bacterie opliep via een soldaat die speelde in het orkest dat hij twee dagen voor zijn ziekte nog dirigeerde. Onderzoeksleider Zegers benadrukte dat zekerheid na tweehonderd jaar niet meer te krijgen was, maar voegde eraan toe dat er nu voor het eerst een doodsoorzaak op twee verschillende pijlers was gebaseerd.

Mozart en Salieri waren geen aartvijanden
“Mozart, vergeef me. Ik heb je gedood.” Sinds het grote succes van de film Amadeus gelden Mozart en Salieri voor het grote publiek als elkaars aartsvijanden. Een bijzondere ontdekking in een Tsjechisch archief corrigeert dat beeld definitief: de componisten schreven gezamenlijk aan een muziekstuk.
Alexander Poesjkin beschrijft in zijn drama Mozart en Salieri hoe het genie en voormalige wonderkind door Salieri wordt vergiftigd. Mozarts oudere collega en concurrent pleegt de moord uit jaloezie. In de film Amadeus was dit gegeven het centrale thema. De relatie tussen de componisten was echter helemaal niet zo haatdragend, integendeel. De componisten waardeerden elkaars kwaliteiten.


Tickets

Wilt u een passe-partout bestellen? Klik hier