Classical Encounters in de media

Classical Encounters 2019 in de media

NRC, 9 mei 2019

AD Haagsche Courant, 2 mei 2019

Den Haag Centraal, 2 mei 2019

Leidsch Dagblad, 6 mei 2019